Minhduc.com.vn Thiết bị vật tư ngành ảnh, Thiết bị phòng chụp, phụ kiện studio-phim trường, Phụ kiện máy ảnh - máy quay, Thiết Bị Phòng Quay Phim chuyên nghiệp

thiết bị phòng chụp thiết bị phòng chụp thiết bị phòng chụp

post:

http://minhduc.com.vn http://minhduc.com.vn http://minhduc.com.vn
Đèn ngoại cảnh NiceFoto nflash 600 600W  HSS 1/8000

Đèn ngoại cảnh NiceFoto...

8,300,000 đ

7,900,000 đ

Đèn ngoại cảnh  NiceFoto nflash 400 400W HSS 1/8000

Đèn ngoại cảnh NiceFoto...

7,200,000 đ

6,900,000 đ

Đèn ngoại cảnh NiceFoto nflash 300 300W GN68 HSS 1/8000

Đèn ngoại cảnh NiceFoto...

6,000,000 đ

5,900,000 đ

Đèn ngoại cảnh NiceFoto N-Flash 680A Portable Wireless

Đèn ngoại cảnh NiceFoto...

9,000,000 đ

8,400,000 đ

Đèn ngoại cảnh NiceFoto N-Flash 480A Portable Wireless + Trigger

Đèn ngoại cảnh NiceFoto...

8,000,000 đ

7,500,000 đ

Đèn ngoại cảnh NiceFoto N-Flash 280A Portable Wireless + Trigger

Đèn ngoại cảnh NiceFoto...

6,000,000 đ

5,700,000 đ

cập nhật:06/01/2017

Size:16125 Kb

Loại: .xls

mới nhất

bán nhiều nhất

xem nhiều nhất

------------------------------------------------