Minhduc.com.vn Thiết bị vật tư ngành ảnh, Thiết bị phòng chụp, phụ kiện studio-phim trường, Phụ kiện máy ảnh - máy quay, Thiết Bị Phòng Quay Phim chuyên nghiệp

thiết bị phòng chụp thiết bị phòng chụp thiết bị phòng chụp

post:

http://minhduc.com.vn http://minhduc.com.vn http://minhduc.com.vn
Bóng khuếch tán Jinbei 40cm

Bóng khuếch tán Jinbei...

1,450,000 đ

1,370,000 đ

Chân đèn NiceFoto SL270

Chân đèn NiceFoto SL270...

1,050,000 đ

950,000 đ

Chân đèn NiceFoto SL360

Chân đèn NiceFoto SL360...

130,000 đ

1,200,000 đ

Mola beautidish Bowens mount 58cm

Mola beautidish Bowens mount...

3,600,000 đ

3,300,000 đ

Đèn Jinbei DPE 1000 II - Hàng Chính Hãng

Đèn Jinbei DPE 1000 II...

5,800,000 đ

5,500,000 đ

Đèn Jinbei DPE 800 II - Hàng Chính Hãng

Đèn Jinbei DPE 800 II -...

5,000,000 đ

4,800,000 đ

cập nhật:06/01/2017

Size:16125 Kb

Loại: .xls

mới nhất

bán nhiều nhất

xem nhiều nhất

------------------------------------------------