Minhduc.com.vn Thiết bị vật tư ngành ảnh, Thiết bị phòng chụp, phụ kiện studio-phim trường, Phụ kiện máy ảnh - máy quay, Thiết Bị Phòng Quay Phim chuyên nghiệp

thiết bị phòng chụp thiết bị phòng chụp thiết bị phòng chụp

post:

http://minhduc.com.vn http://minhduc.com.vn http://minhduc.com.vn
Máy đo sáng Sekonic C800

Máy đo sáng Sekonic C800...

37,000,000 đ

35,500,000 đ

Chân gầm NiceFoto

Chân gầm NiceFoto

350,000 đ

320,000 đ

Chân đèn quay phim, chụp ảnh MD2500S

Chân đèn quay phim, chụp...

500,000 đ

450,000 đ

Chân đèn quay phim, chụp ảnh PT2500S

Chân đèn quay phim, chụp...

500,000 đ

450,000 đ

Chân đèn quay phim , chụp ảnh PT4800S

Chân đèn quay phim , chụp...

1,150,000 đ

1,050,000 đ

Chân đèn quay phim , chụp ảnh MD4800S

Chân đèn quay phim , chụp...

1,050,000 đ

950,000 đ

cập nhật:06/01/2017

Size:16125 Kb

Loại: .xls

mới nhất

bán nhiều nhất

xem nhiều nhất

------------------------------------------------