Thông tin giỏ hàng

Bộ thiết bị phòng chụp studio KitS F250-3

Bộ thiết bị phòng chụp studio KitS F250-3

Giá bán:8,040,000 đ

Thành tiền

8,040,000 đ

Chân máy ảnh chuyên nghiệp bieke QZSD SYS 100 (Tripod Heavy duty SYS 100)

Thành tiền

720,000 đ

Tổng số sản phẩm:2

Tổng số tiền thanh toán:8,760,000 đ

giỏ hàng

Bộ thiết bị phòng chụp studio KitS F250-3

Bộ thiết bị phòng chụp studio KitS F250-3

8,040,000 đ

Chân máy ảnh chuyên nghiệp bieke QZSD SYS 100 (Tripod Heavy duty SYS 100)

Chân máy ảnh chuyên nghiệp bieke QZSD SYS 100 (Tripod Heavy duty SYS 100)

720,000 đ

Tổng sản phẩm:2

8,760,000 đ

Hỗ trợ trực tuyến

My status

My status

My status

Cần Tìm Đại Lý Trên Toàn Quốc

*****

Hot line Miền Nam: 090.9999.828

028.62.692392

02838.100.886

Hot line Miền Bắc: 090.9999.828

024.62.677776

Hot line Đà Nẵng : 090.9999.828

02363.921.747