Thông tin giỏ hàng

Softbox Dragon Parabolic 120 Cm softbox 16k Direct - Bowens mount

Thành tiền

1,900,000 đ

Đèn Led Ring MD620B 3200-7500k 60W 18 inch có đế gắn pin

Thành tiền

2,400,000 đ

Tổng số sản phẩm:2

Tổng số tiền thanh toán:4,300,000 đ

giỏ hàng

Softbox Dragon Parabolic 120 Cm softbox 16k Direct - Bowens mount

Softbox Dragon Parabolic 120 Cm softbox 16k Direct - Bowens mount

1,900,000 đ

Đèn Led Ring MD620B 3200-7500k 60W 18 inch có đế gắn pin

Đèn Led Ring MD620B 3200-7500k 60W 18 inch có đế gắn pin

2,400,000 đ

Tổng sản phẩm:2

4,300,000 đ

Hỗ trợ trực tuyến

My status

My status

My status

Cần Tìm Đại Lý Trên Toàn Quốc

*****

Hot line Miền Nam: 090.9999.828

0908.999.828

028.62.692392

02838.100.886

Hot line Miền Bắc: 090.9999.828

024.62.677776

Hot line Đà Nẵng : 090.9999.828

02363.921.747