Thông tin giỏ hàng

Combo Đèn Flash AD600 BM + Trigger X1 T + Chóa reflector chụp ngoại cảnh

Thành tiền

8,530,000 đ

Softbox bát giác Ø95 tổ ong

Softbox bát giác Ø95 tổ ong

Giá bán:680,000 đ

Thành tiền

680,000 đ

Tổng số sản phẩm:2

Tổng số tiền thanh toán:9,210,000 đ

giỏ hàng

Combo Đèn Flash AD600 BM + Trigger X1 T + Chóa reflector chụp ngoại cảnh

Combo Đèn Flash AD600 BM + Trigger X1 T + Chóa reflector chụp ngoại cảnh

8,530,000 đ

Softbox bát giác Ø95 tổ ong

Softbox bát giác Ø95 tổ ong

680,000 đ

Tổng sản phẩm:2

9,210,000 đ

Hỗ trợ trực tuyến

My status

My status

My status

Cần Tìm Đại Lý Trên Toàn Quốc

*****

Hot line Miền Nam: 090.9999.828

028.62.692392

02838.100.886

Hot line Miền Bắc: 090.9999.828

024.62.677776

Hot line Đà Nẵng : 090.9999.828

02363.921.747