Thông tin giỏ hàng

Phông vải màu

Phông vải màu

Giá bán:70,000 đ

Thành tiền

70,000 đ

Đèn Flash Godox V350C,N,S - HSS - TTL for Canon, Nikon,Sony....

Thành tiền

2,500,000 đ

Tổng số sản phẩm:2

Tổng số tiền thanh toán:2,570,000 đ

giỏ hàng

Phông vải màu

Phông vải màu

70,000 đ

Đèn Flash Godox V350C,N,S - HSS - TTL for Canon, Nikon,Sony....

Đèn Flash Godox V350C,N,S - HSS - TTL for Canon, Nikon,Sony....

2,500,000 đ

Tổng sản phẩm:2

2,570,000 đ

Hỗ trợ trực tuyến

My status

My status

My status

Cần Tìm Đại Lý Trên Toàn Quốc

*****

Hot line Miền Nam: 090.9999.828

028.62.692392

02838.100.886

Hot line Miền Bắc: 090.9999.828

024.62.677776

Hot line Đà Nẵng : 090.9999.828

02363.921.747