Combo dù phản trắng và vải softbox 180cm Chính Hãng Godox, Dragon

Combo dù phản trắng...

2,000,000 đ

1,680,000 đ

Softbox Dragon Parabolic 90 Cm softbox 16k Direct - Bowens mount

Softbox Dragon Parabolic...

2,000,000 đ

1,680,000 đ

Softbox dù  Jinbei 90cm

Softbox dù Jinbei 90cm

2,000,000 đ

1,680,000 đ

Softbox dù Beauty Dish Jinbei 105cm

Softbox dù Beauty Dish Jinbei...

2,000,000 đ

1,890,000 đ

DOLLY SLIDER QUAY PHIM DRAGON - D08 - 2 THANH CARBON 60CM

DOLLY SLIDER QUAY PHIM DRAGON...

2,100,000 đ

1,800,000 đ

Thanh Dolly  Dragon -D02  60cm Slider Rail for Camera and Video

Thanh Dolly Dragon -D02...

2,000,000 đ

1,750,000 đ

Chân Jinbei CK-1 C-Stand INOX không tay boom

Chân Jinbei CK-1 C-Stand...

2,000,000 đ

1,700,000 đ

Motor Cuốn Phông 3

Motor Cuốn Phông 3

2,000,000 đ

1,800,000 đ

1