Thông tin giỏ hàng

Đèn Kino 6 Bóng Led PTV 1500 1 màu (3200k Hoặc 5600k)

Đèn Kino 6 Bóng Led PTV 1500 1 màu (3200k Hoặc 5600k)

Giá bán:5,100,000 đ

Thành tiền

5,100,000 đ

Lồng chụp tròn 50cmx50cm

Lồng chụp tròn 50cmx50cm

Giá bán:400,000 đ

Thành tiền

400,000 đ

Tổng số sản phẩm:2

Tổng số tiền thanh toán:5,500,000 đ

giỏ hàng

Đèn Kino 6 Bóng Led PTV 1500 1 màu (3200k Hoặc 5600k)

Đèn Kino 6 Bóng Led PTV 1500 1 màu (3200k Hoặc 5600k)

5,100,000 đ

Lồng chụp tròn 50cmx50cm

Lồng chụp tròn 50cmx50cm

400,000 đ

Tổng sản phẩm:2

5,500,000 đ

Hỗ trợ trực tuyến

My status

My status

My status

Cần Tìm Đại Lý Trên Toàn Quốc

*****

Hot line Miền Nam: 090.9999.828

0908.999.828

028.62.692392

02838.100.886

Hot line Miền Bắc: 090.9999.828

024.62.677776

Hot line Đà Nẵng : 090.9999.828

05113.921.747